20230220(월) 베트남 읽어보기

2023.02.20 | 조회 401 |
1
|

베트남 읽어보기

Fact Check Viet nam 주베트남대사관, 베트남인, 뉴스사이트들도 구독하는 베트남 팩트체크 채널

매일 1회 #베트남현지최신이슈 를 #큐레이션 #요약 해드립니다.

2/20 베트남 코로나19 신규감염 15건, 회복 0건, 사망 0건입니다.

#주베트남한국대사관 특별안전공지

 https://overseas.mofa.go.kr/vn-ko/brd/m_22871/list.do

#주호치민대한민국총영사관 생활/안전공지 

https://overseas.mofa.go.kr/vn-hochiminh-ko/brd/m_4041/list.do

#주다낭대한민국총영사관 안전여행정보 

https://overseas.mofa.go.kr/vn-danang-ko/brd/m_22974/list.do


 

<베트남 각 지역별 뉴스>

#북부 #하이퐁 시 thành phố Hải Phòng

#뚜오이쩨 Tuổi Trẻ 가장많이본기사 1위

https://tuoitre.vn/tam-giu-thieu-tuong-do-huu-ca-cuu-giam-doc-cong-an-hai-phong-20230219130509729.htm

19/02/2023 13:11 GMT+7

Tạm giữ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - cựu giám đốc Công an Hải Phòng            전 하이퐁 공안서장 도 흐우 까 소장 일시 구금

Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ, khám xét nhà riêng của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng, trong tối 18-2.

꽝닝 성 공안은 2/18 저녁 하이퐁 시 공안서장을 지낸 도 흐우 까 소장의 사택 수색 및 일시 구금명령을 집행했습니다.

*꽝닌 성과 하이퐁 시에서의 국가예산으로 탈세와 영수증과 증서의 불법 거래 관련 수사에서 물망에 올랐다고 합니다. 혐의는 '금풍형령사기' 죄입니다.

그는 65세로 안보대학(Đại học An ninh), 외상 대학(Đại học Ngoại thương), 언론 대학(Đại học Báo chí), 법률대(Đại học Luật) 4개 전공을 했는데, 댓글은 일과 학업을 병행한 것이 대단하다며 비꼬네요.


 

#중부 #응에안 성 tỉnh Nghệ An

https://plo.vn/con-gai-tang-bo-me-xe-hoi-bam-duoc-bien-dep-12345-post720704.html

Con gái tặng bố mẹ xe hơi, bấm được biển đẹp 123.45                     부모에게 차 선물한 딸, 차번호판 123.45 선택돼

20/02/2023 | 20:07Sau khi chủ xe bấm được biển số đẹp 37K-123.45, nhiều người ngỏ ý muốn mua lại chiếc xe với giá gấp đôi. 

차주가 눌러 나온 번호가 멋진 37K-123.45(역주-기사 원문은 A로 오타)가 되자 많은 사람들이 두 배 가격으로 차를 되사겠다고 제안했습니다.

2/19,20일 SNS의 커뮤니티는 혼다시티 차량 번호판 사진으로 뒤흔들렸습니다. 일부는 차 광고를 위해 가짜 번호판을 붙였다고 의심하기도 했습니다.

응에안 성 공안 교통경찰실 소속 차량등록팀은 혼다 시티 차량의 37K-123.45는 실제 번호판이며 경매가 아니라 PC로 임의 번호 발급받을 때 나온 것이라 밝혔습니다.차주는 DBV씨로, 그의 딸이 부모에게 선물하려고 구입한 것으로 알려졌습니다.이에 많은 사람들이 5억여 동(2500만 원)인 차를 10억 동(5천만 원)에 되사겠다고 제안했지만, 차주는 팔지 않고 기념으로 간직하길 원합니다.


 

#중부 #타인화 성 tỉnh Thanh Hoá

https://vnexpress.net/khoi-to-vu-an-nguoi-phu-nu-mat-sat-canh-sat-giao-thong-4572731.html

20/2/2023, 13:15 (GMT+7)

Khởi tố vụ án người phụ nữ mạt sát cảnh sát giao thông                  교통경찰 모욕한 여성 사건 기소

(THANH HÓA) Công an huyện Bá Thước khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ liên quan việc bà Nguyễn Thị Ngân vò xé biên bản, mạt sát cảnh sát giao thông.

(타인화 성) 바트억 현 공안은 응우옌 티 응언이 조서를 찢고 교통경찰을 모욕한 건 관련한 공무집행방해 사건으로 기소했습니다.

이전 2/16 11:20경 217번 국도 바트억 현 깐낭 읍(thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) 통과 구간에서 응언(44세)를 헬멧 미착용으로 정차시켜 조서를 썼습니다.

응언은 그 후 경찰에게 가서 위반을 봐달라고 했지만 받아들여지지 않았습니다. 그녀는 조서를 빼앗아 찢고 부이 뚼 뀌 대위와 실무팀을 모욕하는 언행을 많이 하여 고발되었습니다.

3명의 교통경찰이 응언을 바닥에 쓰러뜨려 등뒤로 양팔을 8자로 만들고 수갑을 채웠습니다. 그녀는 당국의 고발에 따르면 그 후에도 여전히 멈추지 않고 경찰을 모욕했습니다.

현 공안서에서 응언은 실수를 인정하고 '분노와 통제력 상실로 인해'그랬다고 진술했습니다.

2022년 그녀는 타인을 상해입힌 전과가 있습니다.

*외국인에게나 교통경찰이 무섭지 현지인에게는 이런 무시도 종종 당합니다...


 

#중부 #다낭 시 thành phố Đà Nẵng

#VTV 가장많이본기사 2위

https://vtv.vn/phap-luat/pha-chuyen-an-ma-tuy-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-tai-da-nang-20230219231955189.htm

Phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng               다낭의 역대 최대 마약 이송 적발

20/02/2023 06:07 GMT+7

Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa triệt phá vụ án ma túy, tạm giữ đối tượng Nguyễn Tiến Tùng vì hành vi vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến...

다낭 관할부대는 마약사건을 막 적발하고 MDMA(엑스터시의 일종) 1만6천 정을 이송한 혐의로 응우옌 띠엔 뚱 용의자를 일시 구금했습니다.

꽝찌 성에서 다낭으로 대량의 마약을 운반하여 소비하며 타 지역 유통하는 용의자 일행을 발견한 경찰은 정찰과 감시로 2/16 저녁 이들이 승용차로 라오바오에서 다낭으로 마약을 보낸다는 사실을 알게 되었습니다.

이들은 리엔치에우 군 화칸남 동 응우옌깐디 로의 뚱 거주지를 긴급 수색한 부대는 추가로 필로폰 2kg와 MDMA 35개를 압수했습니다.

이는 다낭에서 적발된 최다 마약량입니다.사건은 현재 계속 수사 규명 중입니다.


 

#중부 #카인화 성 tỉnh Khánh Hòa

https://tuoitre.vn/vu-cho-can-du-khach-nha-trang-lap-lai-doi-bat-cho-tha-rong-20230220124115645.htm

20/02/2023 13:35 GMT+7

Vụ chó cắn du khách: Nha Trang lập lại đội bắt chó thả rông                  개가 관광객 문 사건: 냐짱, 들개 포획팀 재 구성

Thông tin này được lãnh đạo UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho hay sau vụ chó cắn du khách.Sau việc chó cắn du khách nước ngoài phải đi cấp cứu, địa phương đã chỉ đạo kiểm tra để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố.

이 소식은 카인화 성 냐짱 시 인민위원회 임원이 개가 관광객은 문 사건 이후 말했습니다.

개가 외국인 관광객을 문 후 응급 이송되었고 당국은 시 관광 이미지에 악영향을 주지 않도록 점검을 지시했습니다.

 

Nha Trang: Chó dữ cắn du khách nước ngoài nhập việnThế Quang 

냐짱: 외국인 관광객, 들개에 물려 입원

19/02/2023 19:09 GMT+7

냐짱 시 보도를 걷던 외국인 관광객 2명이 갑자기 큰 개 한 마리에게 공격받아 병원으로 응급이송해야하는 부상을 입었습니다.

2/19 카인화 성 냐짱 시 빈히엡 마을 인민위원장 응우옌 치 중(Nguyễn Chí Dũng)씨는 당일 6시 경 응옥호이(Ngọc Hội)로와 '10월23일'로 교차로에서 개 한마리가 외국인 관광객 두 명을 공격하여 한명이 입원하게 만든 사건이 발생했다고 밝혔습니다.

현장에는 피해자 혈흔이 3m가량 흩어져 있었으며 근처 상인 H씨는 개가 매우 크고 공격적이며 아무나 공격하고 전날 밤 복권판매자도 물렸으며 동네 환경미화원과 직원들 대다수도 공격당했다고 밝혔습니다.

카인화성 종합병원은 2/19 06:45분 외국인 남성(19세)환자를 받았으며 오른쪽 팔에 8,10cm상처가 있고 왼쪽 팔에 1cm상처와 우측허벅지에 긁힌 상처가 있었다고 밝혔습니다. 

현재 치료 후 상태는 안정적입니다.

 

들개인 줄 알았는데 도 쒄 뚱(Đỗ Xuân Tùng)씨의 개로 알라바이 종(giống Alabai, 역주-양치기 개로 쓰는 대형견)이며 혈통증명서가 있고 광견병 백신 접종을 했다고 합니다. 개가 무는 순간 주인이 끈을 놓쳤다며 이전에도 뚱 씨의 장인과 복권판매인을 문 적 있었습니다.

피해자는 영국인 스테이커 재커리 폴(Staker Zachary Paul, 18세)로 2/19 아침 친구와 산책하다 물렸으며, 3일간 냐짱 여행 후 영국 귀국예정이었으나 아직 손이 아파서 계획을 보류해야 한다고 합니다.

개 주인도 공안에 출두한 후 피해자를 위문하러 왔었다고 합니다.

 

 

[상기 내용들의 베트남어 고유명사와 인명 표기는 북부 베트남 발음에 근거합니다. 한국의 외래어표기법은 남부 발음에 특화된 것이 많아 따르지 않는 점 양해 바랍니다. 다만 '중부와 남부의 지명에 한해' 실 생활자의 혼돈을 줄이기 위해 중남부 현지 발음에 가깝도록 표기를 변경하고 있습니다]

해당 내용은 하기 SNS에서도 확인가능합니다.

#카톡(kakaotalk) 속보및질문 오픈채팅방 https://open.kakao.com/o/glygFyqc (8~18시사이 입장가능)

#유튜브(Youtube) https://www.youtube.com/channel/UC_hZoo42GvaIcaLHdkkXBBw

#트위터(twitter) https://twitter.com/ko_vietnews

#페이스북(facebook) www.facebook.com/kovietnews

#인스타그램(Instagram) https://www.instagram.com/ko_vietnews

도 공감/좋아요와 구독 부탁드립니다.

maily.so/kovietnews <-#메일리뉴스레터 (구독시 이메일 발송+연1만원유료회원 주1회 비지니스레터 추가발송)

 

월천이백원 유료회원의 멤버쉽구독으로 후원해주시는 분들께 주 2회 이상 베트남 부동산/기업 뉴스를 추가 발송합니다. 

해당 내용은 하기 SNS에서도 확인가능합니다.(베트남관련 엉터리 뉴스가 많아 원문링크와 그림내용은 보존합니다)기사원문에 환산액이 미기재된 경우, 참고용으로 '한화 1원=20 베트남 동'으로 환산하고 있습니다.

네이버블로그(Naver blog) https://blog.naver.com/factcheckvietnam

카톡(kakaotalk) 속보및질문 오픈채팅방 https://open.kakao.com/o/glygFyqc (8~18시사이 입장가능)

유튜브(Youtube) https://www.youtube.com/channel/UC_hZoo42GvaIcaLHdkkXBBw

틱톡(TikTok) https://www.tiktok.com/@factcheck_vietnam트위터(twitter) https://twitter.com/ko_vietnews

페이스북(facebook) www.facebook.com/kovietnews인스타그램(Instagram) https://www.instagram.com/ko_vietnews도 공감/좋아요와 구독 부탁드립니다.

다가올 뉴스레터가 궁금하신가요?

지금 구독해서 새로운 레터를 받아보세요

이번 뉴스레터 어떠셨나요?

베트남 읽어보기 님에게 ☕️ 커피와 ✉️ 쪽지를 보내보세요!

댓글 1개

의견을 남겨주세요

확인
  • 베트남 읽어보기

    0
    over 1 year 전

    경찰을 모욕한 여성은 250만 동 벌금형이었는데, '죽을 때까지 네 놈에게 키스 해주마'같은 의미불명의 발언을 했다는군요...

    ㄴ 답글

© 2024 베트남 읽어보기

Fact Check Viet nam 주베트남대사관, 베트남인, 뉴스사이트들도 구독하는 베트남 팩트체크 채널

자주 묻는 질문 오류 및 기능 관련 제보

서비스 이용 문의admin@team.maily.so

메일리 (대표자: 이한결) | 사업자번호: 717-47-00705 | 서울 서초구 강남대로53길 8, 8층 11-7호

이용약관 | 개인정보처리방침 | 정기결제 이용약관