20220922(목) 베트남 읽어보기

2022.09.23 | 조회 60 |
0
|

베트남 읽어보기

베트남 사람은 어떤 이슈에 관심을 가질까? 유명 언론사로 알아보기

매일 1회 #베트남현지최신이슈 를 #큐레이션 #요약 해드립니다.

9월22일 베트남 코로나19 신규감염 1928건으로 회복 1259건, 사망 0건입니다. 

#주베트남한국대사관 특별안전공지 https://overseas.mofa.go.kr/vn-ko/brd/m_22871/list.do

#주호치민대한민국총영사관 생활/안전공지 https://overseas.mofa.go.kr/vn-hochiminh-ko/brd/m_4041/list.do

#주다낭대한민국총영사관 안전여행정보 https://overseas.mofa.go.kr/vn-danang-ko/brd/m_22974/list.do

 

#주요뉴스 

#뚜오이쩨 Tuổi Trẻ 가장많이본기사 1위

https://tuoitre.vn/12-don-vi-cap-giay-vietgap-bi-yeu-cau-bao-cao-20220922133209848.htm

12 đơn vị cấp giấy VietGAP bị yêu cầu báo cáo

베트남 GAP인증서 발급 업체 12개, 보고 요구받아

22/09/2022 14:09 GMT+7

Đó là thông tin phản hồi từ đại diện phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi Tuổi Trẻ có bài điều tra "Phanh phui rau VietGAP dỏm: Mua chứng nhận VietGAP dễ như mua rau?".

이는 뚜오이쩨가 '가짜 베트남 GAP표시: 베트남GAP인증 구매 야채 구매만큼 쉽나' 취재기사를 낸 후 농업 및 농촌개발부 측 관계자의 회신 소식입니다.

Th. - 자칭 호치민시 떤빈 군 그린서트(GreenCert)지점장.
Th. - 자칭 호치민시 떤빈 군 그린서트(GreenCert)지점장.

9월22일 뚜오이쩨 온라인과의 인터뷰에서 응우옌 늬으 끄엉(Nguyễn Như Cường) 농업 및 농촌개발부 재배국 국장은 문서에 서명하여 베트남GAP인증서 발급 조건을 충족하는, 부가 관리하는 12개 업체로 보내도록 지시했다고 밝혔습니다. 7일 내 각 업체의 허가활동에 대해 보고하도록 요구하고 감사팀을 꾸려 뚜오이쩨 보도대로 위반 사항이 있는 경우 시행령 119/2017호의 21조 4항 규정대로, 1억~1억5천만 동 벌금, 영업증 몰수를 적용한다고 합니다.

끄엉 국장에 따르면, 현재 베트남GAP인증 업체는 40여 개로, 재배국이 12개, 나머지 30개는 과학기술 혹은 품질관리국에서 관리합니다.

그 12개 업체 중 뚜오이쩨가 보도한 그린서트 식품 품질관리 인증 회사는 농업 및 농촌개발부에서 관리합니다.

취재에 따르면 이 곳 간부는 '신속 온라인 평가' 인증서가 있다고 알려주고 샘플(토양, 물, 밭의 채소)을 사무실로 보내기만 하고, '처리 시간이 걸려서' 업체에서 밭으로 직원을 보내지 않는다고 합니다. 

*뚜오이쩨의 단독 심층보도인 가짜 GAP인증 야채 파문이 계속 관심을 끄네요.

찡니(Trình Nhi)와 휴고팜(Hugofarm)같은 마트 공급 업체, 동아(Đông A)같이 중국산 버섯을 라벨을 뜯고 베트남GAP인증을 붙여 바익화사잉(Bách Hóa Xanh-호치민 근방에서 영업하는 마트)에 납품하는 등 비리가 계속 적발되자 호치민시 식품안전관리위원회 관계부처와 마트는 난리가 났습니다.

 

https://cafef.vn/nhnn-tang-mot-loat-lai-suat-dieu-hanh-them-1-co-hieu-luc-tu-ngay-23-9-20220922172051941.chn

NHNN tăng một loạt lãi suất điều hành thêm 1%, có hiệu lực từ ngày 23/9

베트남 중앙은행 9월23일부로 다량의 금리이율 1% 인상

22-09-2022 - 17:21 PM

1~6개월 미만 예금 한도금리 연 4->5%인상

재융자 금리도 4->5%인상

Ngày 22/9/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành các Quyết định số 1606/QĐ-NHNN và Quyết định số 1607/QĐ-NHNN điều chỉnh một số mức lãi suất có hiệu lực từ ngày 23/9/2022.

9월22일 금일 베트남 중앙은행(NHNN)총재는 2022년 9월23일(내일)부터 발효되는 일부 금리를 조정 결정 1606/QĐ-NHNN호와 1607/QĐ-NHNN호를 발행했습니다.

 

https://www.nna.jp/flash/show/89315

速報:【ベトナム】政策金利1%引き上げ、国家銀が11年ぶりベトナム国家銀行(中央銀行)は22日、主要政策金利を翌23日から1%引き上げると発表…www.nna.jp

*닛케이 아시아에 따르면 금리인상은 2011년 10월 이후 약11년만이라고 하네요. 물론 주목적은 동-달러화 환율 안정입니다.

 

https://vnexpress.net/hlv-park-viet-nam-dat-moi-muc-tieu-khi-thang-singapore-4514233.html

21/9/2022, 21:01 (GMT+7)

HLV Park: 'Việt Nam đạt mọi mục tiêu khi thắng Singapore'

박항서 감독: "베트남, 싱가포르 이겨서 목표 모두 달성"

(TP HCM) HLV Park Hang-seo hài lòng sau khi trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, tăng sức cạnh tranh và rà soát lực lượng trong trận giao hữu thắng Singapore 4-0 tối 21/9.

(호치민 시) 박항서 감독은 어린 선수들에게 기회를 줘 경쟁력을 높이고, 9월21일 저녁 싱가포르와의 친선 경기 4-0 승리를 역량 검토한 후 만족했습니다.

싱가포르는 2022년 AFF컵에서 베트남과 같은 B조입니다. 하지만 친선경기라 아직 출전 안한 선수가 많아 많은 평가를 할 수 없었다고 합니다.

베트남은 6일간 휴식 후 9월27일 인도전을 앞두고 있습니다.

*인터넷에서 박항서 감독 안티들이 가장 많이 하던 지적이 '오래된 고참 선수만 돌려 쓴다'였는데, 이번에 그 불안요소가 많이 해소되었겠네요. 물론 이렇게 실적이 좋을 때는 조용합니다.

 

#북부 #하노이 시 thành phố Hà Nội

https://vtv.vn/xa-hoi/cong-an-ha-noi-xu-phat-hon-85-ty-dong-vi-pham-giao-thong-trong-3-thang-20220922104645655.htm

Công an Hà Nội xử phạt hơn 85 tỷ đồng vi phạm giao thông trong 3 tháng

하노이 공안, 3개월간 교통위반으로 850억여 동 벌금부과

22/09/2022 11:04 GMT+7

Trong 3 tháng cao điểm, Công an TP Hà Nội xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt hơn 85 tỷ đồng.

성수기 3개월간 하노이 시 공안은 7만 6천여 건의 교통위반 사례를 처리하고 850억여 동 벌금을 부과했습니다.

공안부의 성수기 교통안전질서위반 행위 점검 및 처리 계획 시행 3개월(6/20부터 지금까지) 후 시 공안 각 부서는 7만6274건을 처리하고 851억 2800만 동 벌금 부과 결정을 내렸습니다. 그와 함께 운전면허, 면허, 전문 증서 8214건을 박탈하고, 자동차 537대, 오토바이 8792대, 선박 1척, 기타 차량 107대를 임시 압류했습니다.

그 중 음주운전 위반 7323건이 적발되어 351억 3600만 동의 벌금, 각종 차량 운전면허 박탈 4131건, 일시 정지 7323건이었습니다.속도위반은 2484건 적발로 35억4600만 동이 부과되었습니다.

 

 

해당 내용은 하기 SNS에서도 확인가능합니다.

#카톡(kakaotalk) 속보및질문 오픈채팅방 https://open.kakao.com/o/glygFyqc (8~18시사이 입장가능)

#유튜브(Youtube) https://www.youtube.com/channel/UC_hZoo42GvaIcaLHdkkXBBw

#트위터(twitter) https://twitter.com/ko_vietnews

#페이스북(facebook) www.facebook.com/kovietnews

#인스타그램(Instagram) https://www.instagram.com/ko_vietnews

도 공감/좋아요와 구독 부탁드립니다.

maily.so/kovietnews <-#메일리뉴스레터 (구독시 이메일 발송+연1만원유료회원 주1회 비지니스레터 추가발송)

멤버쉽구독자에겐 주 1회 베트남 비지니스정보 전용레터를 추가 발송합니다.

유료회원의 (영문/일문/중문/베문) 기사의 번역 요청이나 원하시는 분야(부동산/증권/특정기업활동)나 다뤄주면하는 희망 지역을 댓글주시면 즉각 반영하겠습니다.

다가올 뉴스레터가 궁금하신가요?

지금 구독해서 새로운 레터를 받아보세요

이번 뉴스레터 어떠셨나요?

베트남 읽어보기 님에게 ☕️ 커피와 ✉️ 쪽지를 보내보세요!

댓글

의견을 남겨주세요

확인
의견이 있으신가요? 제일 먼저 댓글을 달아보세요 !

© 2022 베트남 읽어보기

베트남 사람은 어떤 이슈에 관심을 가질까? 유명 언론사로 알아보기

 에서 나만의 뉴스레터 시작하기

자주 묻는 질문 / 문의하기

메일리 (대표자: 이한결) / 사업자번호: 717-47-00705
서울 서초구 강남대로53길 8, 8층 11-7호 / 070-8065-4275

이용약관 / 개인정보처리방침 / 정기결제 이용약관